MŪSU PAKALPOJUMI

Zvanu centrs

Liela apjoma pieprasījumu pieņemšana vai nodošana tālāk zvana laikā

SMS pakalpojumi

Lielisks risinājums uzlabot pārklājumu sūtot SMS ārzemēs

E-pasta pakalpojumi

Izcili e-pasta pakalpojumi ar veidņu atmiņu, piekļuvi POP un IMAP protokoliem

IVR

Apkopo klientu atbildes un sekmē abpusēju dialogu

UZSĀKT SADARBĪBU AR BPO WorldWide

Sazināties

Par mums

BPO WorldWide kompānija tika dibināta 2004. gadā ar sekojošu galveno domu – mūsdienu modernajā biznesa pasaulē ir nepieciešami uzticami telekomunikāciju eksperti.
Laikam ejot, BPO WorldWide kompānija ir ieguvusi slavu kā uzticams telekomu-
nikāciju pakalpojumu nodroši-
nātājs.

Kopš 2004. gada mēs nodrošinām pārbaudītas vērtības datu un balss programmu izmantošanā dažādu uzņēmumu klientiem un partneriem.

BPO WorldWide kompānija uzsāka savu darbību IP komunikāciju tirgū 2004. gadā kā vairumtirdzniecības pakalpojumu sniedzējs citiem operatoriem, un ātri ieguva augstas kvalitātes pakalpojumu sniedzēja slavu par konkurējošu samaksu.

BPO WorldWide kompānijas pakalpojumi ir paredzēti vienkāršot telefonu, e-pastu, interneta datubāžu un pasta kanālu pakalpojumu sniegšanu un attīstību klientiem. Mūsdienu mainīgajā pasaulē kompānijām kļūst arvien svarīgāk piedāvāt savus ārpakalpojumus, lai saglabātu konkurenci un koncentrētos uz savu pamatdarbību. Veids, kā komunicē tehnoloģiju kompānijas, sniedz tām vairāk iespēju pārvietot daļu sava biznesa uz ārzemēm, jo pakalpojumu sniegšanas vietai globālajā tirgū nav būtiskas nozīmes.

Papildus aktivitāšu izcelšana un noteiktu pienākumu deleģēšana trešajai pusei ārzemēs noteikti samazinātu kompānijas izmaksas, tādējādi ievērojami palielinot kompānijas darbības efektivitāti, kā arī sniegtu iespēju pievērst lielāku uzmanību citiem biznesa aspektiem, jaunu projektu uzsākšanai, utt.

BPO WorldWide kompānija tic uzskatam, ka mūsu darbinieku augstais profesionālisma līmenis divās, trīs un vairākās svešvalodās (angļu, norvēģu, zviedru, dāņu), kā arī mazāki izdevumi par algām, aprīkojumu un telpām garantēs priekšrocības gan mums, gan mūsu potenciālajiem partneriem.

BPO WorldWide kompānijas idejas pamatā ir sniegt ārpakalpojumus vērtību celšanai un kvalitātes līmeņa paaugstināšanai mūsu pasūtītāju un viņu klientu vidū, kas savukārt rada nozīmīgu veiksmīga biznesa pamatu.

    MŪSU MĒRĶI

  • 1. Uzlabot produktivitāti un samazināt darba pašizmaksas
  • 2. Palīdzēt radīt papildus priekšrocības
  • 3. Nodrošināt izcilu pieredzi klientiem
  • 4. Palielināt pašapkalpošanās sistēmas izmantošanu


    Sazināties


DARBS BPO WorldWide KOMPĀNIJĀ

sūtīt CV

SAZINĀTIES AR MUMS

 Es vēlētos saņemt zvanu no BPO worldwide